Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9945 7a73 500

“Beware that his shadow doth not burden your dreams with horrible fears.”

Nosferatu (1922), dir. F.W. Murnau

0571 1153
Reposted fromsbguys sbguys vialost-in-space lost-in-space
0606 cdf3
Reposted frombrumous brumous viairbjarbirb irbjarbirb
Reposted fromNanaya Nanaya viairbjarbirb irbjarbirb
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
3919 021b 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viagameofthrones gameofthrones
0043 560d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viafullmoon fullmoon
3929 f654

Beric Dondarrion, best swordfighter in Westeros

Reposted fromMalikor Malikor viagameofthrones gameofthrones

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viairbjarbirb irbjarbirb
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl