Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

4541 9548 500
Reposted fromot-byt ot-byt viadancingwithaghost dancingwithaghost
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairbjarbirb irbjarbirb
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
0144 76c4 500
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
9704 05c2
5214 695c

Bob z Ritą Marley
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
0298 8b41
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirbmerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl