Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
5344 04fc
0613 1e87 500
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
7826 57a6
6167 cf29 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viaspecific-humor specific-humor
3699 315d 500
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafullmoon fullmoon
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2937 3081
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viairbjarbirb irbjarbirb
4978 81d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl