Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3644 cf86 500
Gustav Klimt's ''The Kiss'' Brought to life. Artist Wang Fei turned it into 3D.
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
5344 04fc
0613 1e87 500
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
7826 57a6
6167 cf29 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viaspecific-humor specific-humor
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafullmoon fullmoon
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl